Edukacja włączająca, terapia

Edukacja włączająca – pomoce dydaktyczne i terapeutyczne

W ramach edukacji włączającej nauczyciel może skupić się na indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych dzieci. Dostosowanie pod ucznia zarówno organizacji pracy, jak i metody nauczania sprawia, że uczeń czuje się komfortowo podczas nauki i ma możliwość opanowania koniecznych umiejętności. Moje Bambino mocno wspiera nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych przygotowując specjalną ofertę pomocy dydaktycznych.
Posiadamy pomoce do obserwacji pedagogicznej pozwalające nie tylko na diagnozę ucznia, ale także na stałe monitorowanie i analizę postępów w rozwoju dziecka. Wiele z naszych pomocy edukacyjnych to pomoce multimedialne, które dzieci bardzo lubią i chętnie uczestniczą w interaktywnych zadaniach. Jedną z takich pomocy jest Magiczny Dywan, który łączy zadania wpływające pozytywnie na rozwój dzieci z ich aktywnością fizyczną. Interaktywna podłoga staje się magiczną krainą pełną ciągle to nowych wyzwań.
Edukacja włączająca dotyczy uczniów o bardzo zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, dlatego też na naszym sklepie internetowym znajdą Państwo pomoce dydaktyczne dobrane specjalnie pod kątem zaburzeń, z którymi borykają się dzieci. Posiadamy pomoce edukacyjne ułatwiające naukę młodym ludziom z dyskalkulią, dysleksją, dysgrafią, trudnościami w komunikowaniu się czy z zaburzeniami koncentracji uwagi. Ważną grupę naszych produktów stanowią także pomoce logopedyczne, które obejmują materiały merytoryczne oraz artykuły pomocne przy ćwiczeniach praktycznych, takie jak lustro logopedyczne, gwizdki, dmuchajki czy mikrofony. Wiele z naszych produktów dedykowanych edukacji włączającej sprawdzi się także w terapii z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera oraz ADHD.  W swojej ofercie posiadamy także produkty wspierające rozwój dzieci z zaburzeniami zmysłów: wadami słuchu, zaburzeniami percepcji wzrokowej i dotykowej.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą pomocy do edukacji włączającej, która mamy nadzieję, wesprze Państwa podopiecznych w pokonywaniu zarówno tych drobnych, jak i większych trudności.