Darmowa wysyłka zamówień internetowych od 150 zł. Przelew 14 dni dla placówek publicznych.

Program do zadań SPECJALNYCH

110143

Produkt dostępny

399,90 złPobierz plik

Więcej informacji

Program interaktywny do zadań SPECJALNYCH jest to repozytorium materiałów ułatwiających organizację edukacji włączającej i wspomagających zajęcia indywidualne na pierwszym etapie edukacyjnym.

Produkt składa się z 3 części:

1. Praca w zespole
2. Przerywniki śródlekcyjne i zabawy aktywizujące
3. Praca indywidualna

W części PRACA W ZESPOLE znajdują się pomoce interaktywne wspomagające nauczyciela w organizacji zajęć w grupie (np. cała klasa), podgrupach, a także zajęć prowadzonych metodą projektów, dającej szansę wyboru aktywności dzieciom na różnym poziomie rozwoju i możliwości. Dzieci, zgodnie z duchem edukacji włączającej, uczą się dzielenia informacjami z innymi, : wspólnego zdobywania i wypracowywania wiedzy, a także pracy zespołowej i samodzielności.

W części PRZERYWNIKI ŚRÓDLEKCYJNE znajduje się zestaw kilku zabaw słowno-ruchowych. Mogą być one wykorzystane przez nauczyciela jako aktywizator między kolejnymi blokami wytężonej pracy, a także jako element profilaktyki poprawnej wymowy. Zabawy zostały dobrane tak, by angażowały wszystkie dzieci, również te z trudnościami ruchowymi.

W części PRACA INDYWIDUALNA umieszczono ćwiczenia interaktywne wspierające najczęściej występujące dysharmonie rozwojowe - ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń percepcji wzrokowej i ćwiczeń percepcji słuchowej. Materiały te nauczyciel może wykorzystać na lekcjach lub jako materiał w pracy indywidualnej z wybranymi dziećmi (np. na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych).

Cel: edukacja włączająca, wspomaganie dysharmonii rozwojowych. Produkt zgodny z podstawą programową. Dedykowany nauczycielom I etapu edukacyjnego (klasy 1-3)

"Produkt do zadań SPEcjalnych to dla mnie odpowiedź na deklarowane przez wielu kolegów-nauczycieli potrzeby w organizacji edukacji włączającej. To skarbnica, z której można czerpać inspirację do prowadzenia zajęć zespołowych - twórczych i angażujących wszystkich uczniów . To także praktyczne wskazówki dla mnie jako nauczyciela - jak postępować, by ułatwić komunikację i aktywne uczestnictwo w lekcjach uczniom z różnego rodzaju problemami. Bogaty zestaw ćwiczeń interaktywnych do wykorzystania w pracy z grupą lub pracy indywidualnej (np. zajęcia dodatkowe) w atrakcyjny sposób zachęca do aktywności językowej oraz ćwiczy te obszary, nad którymi z częścią dzieci jeszcze trzeba popracować… "

Anna Stankiewicz, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny, logopeda, GDAŃSK

nośnik: płyta CD

ilość stanowisk: 1

licencja: bezterminowaProdukty polecane

Pobierz plik

Tematyka strony: wyposażenie szkół, wyposażenie przedszkola, pomoce edukacyjne, pomoce dydaktyczne, wyposażenie żłobków i przedszkoli
Kliknij, aby się z nami skontaktować
//0 jesli aktywne