Darmowa wysyłka zamówień internetowych od 150 zł. Przelew 14 dni dla placówek publicznych.

SONDa Go Fizyka (mechanika, termodynamika, zjawiska optyczne) - zestaw 3 i 4

145088

Produkt złożony, o dostępność zapytaj BOK

5 999,00 zł

Więcej informacji

Nowoczesne zestawy do przeprowadzania praktycznych eksperymentów z dziedziny fizyki.

Najważniejsze cechy SOND docenione przez ich użytkowników:
• innowacyjność - nowatorstwo SOND polega na oferowanej możliwości wykonywania ćwiczeń równolegle z wizualizacją ich wyników na ekranie komputera;
• praktyczność - możliwość wykorzystania w wielu różnych klasach, wśród kolejnych roczników uczniów;
• motywujący charakter - skuteczna zachęta do nauki oraz zgłębiania tajników przedmiotów ścisłych;
• polska produkcja - SONDa skonstruowana została we współpracy z inżynierami oraz dydaktykami z dziedziny fizyki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

Urządzenie zarejestrowane zostało w Urzędzie Patentowym RP.

SONDy to praktyczna pomoc dydaktyczna dla uczniów wielu roczników
• możliwość zaprezentowania uczniom szkoły jako miejsca niestroniącego od najnowocześniejszych rozwiązań
• możliwość udowodnienia uczniom, że szkoła potrafi zagwarantować im ciekawe zajęcia, wykorzystujące posiadane przez nich umiejętności (w zakresie obsługi komputera)
• możliwość dołączenia do grona szkół, w których szczególną wagę przykłada się do nauczania na najwyższym poziomie oraz w zgodzie z najnowszymi trendami światowymi
• szybki zwrot inwestycji w zakupione oprzyrządowanie w związku z możliwością jego użytkowania przez wiele długich lat

SONDy są docenione przez uczniów oraz nauczycieli przedmiotów ścisłych
• praktyczność ćwiczeń oraz różnych form wizualizacji ich wyników (30 eksperymentów wraz z poradnikiem metodycznym)
• możliwość pracy w grupach z prezentacją wyników przed szerszym gronem słuchaczy
• możliwość indywidualnej pracy z uczniem samodzielnie wypracowującym wnioski
• wysoka jakość zestawu dzięki uporządkowanym treściom, przejrzystości opisów, rozmaitym schematom budowy, przykładowym połączeniom elementów oraz gotowym tabelom wypełnianym wynikami
• atrakcyjność zajęć przeprowadzanych z wykorzystaniem komputera

Oprogramowanie do wizualizacji ćwiczeń (w każdym zestawie SONDa):

Oprogramowanie do wizualizacji ćwiczeń jest wspólne dla wszystkich zestawów.

Dzięki aplikacji mogą Państwo wizualizować ćwiczenia przeprowadzane na zestawach do fizyki a dodatkowa teoria zawarta w doświadczeniach pozwoli zaznajomić uczniów

z podstawowymi prawami oraz zmobilizować do samodzielnego wyciągania wniosków.

a) Oprogramowanie zawiera:
• zestaw proponowanych doświadczeń, z których każde ćwiczenie posiada:

- teorię,

- propozycje przeprowadzenia doświadczenia,

- wizualizację wyników,

- analizę i podsumowanie,
• ciekawostki z dziedziny fizyki,
• życiorysy naukowców,
• zastosowania praw.

b) Optymalne wymagania sprzętowe dla oprogramowania:
• System operacyjny: Windows - XP, Vista
• Procesor 1GHz
• Pamięć operacyjna 512MB
• Pojemność dysku 200 MB
• Minimalna rozdzielczość matrycy 1024*768
• Dodatkowe informacje Flash Player v.10

Licencja na oprogramowanie do wizualizacji eksperymentów jest udzielana na nieograniczoną ilość stanowisk w szkole - licencja otwarta dla szkoły.

SONDa zestaw 3 składa się z:
• autonomicznego rejestratora danych,
• czujników mierzących: temperaturę (-30 ; +120 st.) 3 szt., wilgotność, ciśnienie (różnicowy), natężenie dźwięku, natężenie światła widzialnego,
• trójprzycisku - pilota,
• oprogramowanie do wizualizacji ćwiczenia na pen-drivie.

SONDa zestaw 4 składa się z:
• ultradźwiękowego detektora ruchu,
• czujnika siły - belka tensometryczna,
• czujnika promieniowania podczerwonego (IR),
• czujnika natężenia pola magnetycznego,
• oprogramowania do wizualizacji ćwiczenia na pen-drivie - gratis!

Doświadczenia w SONDzie zestaw 3 i 4:

1. wyznaczanie ciepła właściwego wody za pomocą czajnika elektrycznego lub grzałki o znanej mocy (przy założeniu braku strat)

2. wymiana energii cieplnej z otoczeniem w zależności od wielkości powierzchni - promieniowanie cieplne

3. badanie zjawiska konwekcji w cieczach

4. obserwacja zjawiska dudnień fal akustycznych

5. badanie zjawiska topnienia i krzepnięcia wody

6. badanie zjawiska przewodnictwa cieplnego w ciałach stałych

7. badanie przepływu energii na sposób ciepła i rola izolacji - krzywa chłodzenia

8. badanie wilgotności powietrza w procesie spalania

9. generowanie fali akustycznej i wyznaczanie jej częstotliwości

10. hałas w najbliższym otoczeniu

11. przemiana izobaryczna

12. przewodnictwo cieplne

13. pomiar podciśnienia

14. absorpcja promieniowania elektromagnetycznego

15. przemiana izotermiczna

16. przemiana izochoryczna

17. zależność natężenia światła od kąta padania promieni świetlnych

18. zależność natężenia światła od odległości od źródła

19. badanie natężenia światła w zależności od średnicy soczewki skupiającej

20. oddziaływanie światła z materią

21. prawo sprężystości Hooke’a

22. pomiar tarcia statycznego i dynamicznego

23. składowa siły ciężkości na równi pochyłej

24. badanie ruchu jednostajnego

25. badanie ruchu jednostajnego na równi pochyłej

26. badanie ruchu modelu samochodu- zabawki

27. badanie ruchu jednostajnie zmiennego z użyciem bloczka stałego

28. badanie ruchu jednostajnie zmiennego na równi pochyłej

29. badanie ruchu przewracającego się sztywnego komina

30. badanie ruchu pod wpływem odkształcenia poduszki z gąbki zwykłej i gąbki termoplastycznej

31. pomiar indukcji pola magnetycznego wytworzonego przez prostoliniowy przewodnik z prądem elektrycznym

32. ruch wahadła w polu grawitacyjnym

33. wykorzystanie wahadła oberbecka do badania ruchu jednostajnie zmiennego

34. zasada zachowania energii dla ruchu wahadła sprężynowego

35. drgania wahadła sprężynowego

Produkty polecane

Tematyka strony: wyposażenie szkół, wyposażenie przedszkola, pomoce edukacyjne, pomoce dydaktyczne, wyposażenie żłobków i przedszkoli
Kliknij, aby się z nami skontaktować
//0 jesli aktywne