Darmowa wysyłka zamówień internetowych od 150 zł. Przelew 14 dni dla placówek publicznych.

Szkolenie: Nadużywanie mediów cyfrowych przez dzieci i młodzież Zobacz większe

Szkolenie: Nadużywanie mediów cyfrowych przez dzieci i młodzież

U202

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz ustalenia terminu szkolenia prosimy o kontakt: 667 633 515

3 000,00 zł

Więcej informacji

Szkolenie dla nauczycieli

Temat:

Nadużywanie mediów cyfrowych przez dzieci i młodzież. Skala zjawiska, psychospołeczne determinanty zjawiska fonoholizmu w Polsce.

Informacje ogóle:

 • rodzaj szkolenia: warsztat
 • czas trwania: 3h zegarowe
 • miejsce szkolenia: wskazane przez zamawiającego szkolenie
 • metody pracy: praca grupowa, burza mózgów, praca własna, prezentacja multimedialna, materiały audio oraz video
 • maksymalna liczba uczestników: 40 osób
 • wymagania po stronie zamawiającego: przestronna sala, rzutnik multimedialny, flipchart, nagłośnienie

Opis szkolenia dla nauczycieli:

Warsztat dla nauczycieli oparty jest o najnowsze wyniki badań prowadzonych wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli w całej Polsce, jak również na podstawie wniosków płynących z eksperymentu społecznego przeprowadzonego przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg polegającego na 72 godzinnym odcięciu młodych osób od wszelkich mediów cyfrowych. Poruszane podczas warsztatu zagadnienia wpisują się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 określone przez MEN (pkt 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci).

Poruszane podczas warsztatu zagadnienia:

 • natura społeczeństwa informacyjnego, w tym charakterystyka pokolenia Z i Aplhpa
 • szanse i zagrożenia związane z używaniem internetu
 • uzależnienia chemiczne a uzależnienia behawioralne – najważniejsze różnice, punkty spójne,
 • zjawisko fonoholizmu – skala o raz charakter zjawiska na podstawie wyników prowadzonych badań
 • najważniejsze objawy nadużywania mediów cyfrowych, wybrane negatywne konsekwencje (cyberprzemoc, seksting, uzależnienie od gier)
 • sposoby radzenia sobie z problemowym używaniem mediów cyfrowych,
 • modelowanie używania mediów cyfrowych na terenie szkoły

Zakładane rezultaty szkolenia:

 • Uczestnik wie, co to są uzależnienia behawioralne i czym jest fonoholizm.
 • Uczestnik wie, jakie są mechanizmy uzależnienia od mediów cyfrowych i internetu.
 • Uczestnik potrafi rozpoznać u ucznia pierwsze oznaki uzależnienia od mediów cyfrowych.
 • Uczestnik posiada wiedzę o wynikach najnowszych badań w zakresie problematyki e-uzależnień, w tym o wynikach prowadzonego eksperymentu POZ@ SIECIĄ.
 • Uczestnik wie, jakie są skutki nałogowego korzystania z telefonów komórkowych i innych mediów cyfrowych.
 • Uczestnik wie, w jaki sposób ustalać zasady korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń cyfrowych w szkole.
 • Uczestnik ma świadomość dużego znaczenia dobrych relacji.

Każdy nauczyciel biorący udział w szkoleniu otrzymuje dyplom uczestnictwa zgodnie z przygotowaną wcześniej listą osób biorących udział w szkoleniu, jak również materiały edukacyjne do własnej pracy z uczniem.

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agnieszka Skorodzień 667 633 515

a.skorodzien@mojebambino.plTematyka strony: wyposażenie szkół, wyposażenie przedszkola, pomoce edukacyjne, pomoce dydaktyczne, wyposażenie żłobków i przedszkoli
Kliknij, aby się z nami skontaktować
//0 jesli aktywne