Darmowa wysyłka zamówień internetowych od 150 zł. Przelew 14 dni dla placówek publicznych.

Program MALUCH +


 „MALUCH +” 2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór ofert w ramach programu "Maluch+" 2019. Termin składania ofert: 28 grudnia 2018 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2019

W sumie na program „Maluch+” 2019 przeznacza się 450 mln zł. O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty), o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.).

Dofinansowanie będzie przeznaczane na tworzenie oraz utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów.

Zapraszamy do wyboru WYPOSAŻENIA I POMOCY dedykowanych dla małego dziecka z oferty Moje Bambino:

Kalkulator Maluch+ Żłobek:

Poniżej przedstawiamy gotowe pakiety w formie kalkulatorów:

Sala żłobkowa 1

Sala żłobkowa 2

Pakiet pomocy dla dziecka wymagającego szczególnej opieki


                        

Potrzebujesz konsultacji przy wyborze oferty? Skontaktuj się z Przedstawicielem w Twoim regionie.


Tematyka strony: wyposażenie szkół, wyposażenie przedszkola, pomoce edukacyjne, pomoce dydaktyczne, wyposażenie żłobków i przedszkoli
Kliknij, aby się z nami skontaktować