Darmowa wysyłka zamówień internetowych od 150 zł. Przelew 14 dni dla placówek publicznych.

Rezerwa oświatowaInformacje podstawowe o projekcie

Rezerwa oświatowa 2018

W ramach 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 MEN przekazał ponad 172 mln zł. Subwencja na jednego ucznia wynosi nieco ponad 5,3 tys. zł rocznie. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o wsparcie z rezerwy oświatowej według dziewięciu kryteriów.

Jedno z kryteriów dotyczy dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Program został rozpisany na 4 lata finansowania. Moje Bambino posiada szeroko zakrojona ofertę dotyczącą pomocy dydaktycznych przeznaczonych do pracowni przyrodniczych wspierających naukę biologii, geografii, chemii i fizyki. Polecamy szczególnie Moduł woda, Dygestorium, SONDAa Go, system Neulog.

Samorządy mogą otrzymać pieniądze z rezerwy oświatowej także w ramach dofinansowania przekształcania gimnazjów w szkoły podstawowe. Otrzymane pieniądze samorządy mogą przeznaczyć na doposażenie świetlic, wyposażenie pomieszczeń w meble szkolne niezbędne do przyjęcia uczniów z młodszych roczników.

Rezerwa oświatowa zostanie także przeznaczona na doposażenie szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.Potrzebujesz konsultacji przy wyborze oferty? Skontaktuj się z Przedstawicielem w Twoim regionie.


Tematyka strony: wyposażenie szkół, wyposażenie przedszkola, pomoce edukacyjne, pomoce dydaktyczne, wyposażenie żłobków i przedszkoli
Kliknij, aby się z nami skontaktować
//0 jesli aktywne