Darmowa wysyłka zamówień internetowych od 150 zł. Przelew 14 dni dla placówek publicznych.

SZYBKIE PŁATNOŚCI
już dostępne

Kategorie

Edukacja włączająca
Prezentujemy Państwu pomoce dedykowane edukacji włączającej oraz kompleksowe wyposażenie sal i gabinetów terapeutycznych. Poniższy podział uwzględnia występujące w placówkach potrzeby uczniów: Pomoce terapeutyczne dla uczniów – ...

Prezentujemy Państwu pomoce dedykowane edukacji włączającej oraz kompleksowe wyposażenie sal i gabinetów terapeutycznych.

Poniższy podział uwzględnia występujące w placówkach potrzeby uczniów:

Pomoce terapeutyczne dla uczniów – edukacja włączająca

Edukacja włączająca zaczerpnęła podstawy teoretyczne od modelu, który dowodzi, że powodem niepełnosprawności są bariery wytworzone przez społeczeństwo (ekonomiczne, architektoniczne, psychiczne itp.). Placówki oświatowe, szkoły i przedszkola, korzystają z założeń modelu, tak by uczniowie niepełnosprawni, mogli w ramach swoich dysfunkcji korzystać z zasobów społeczeństwa, minimalizując wytworzone na różnych płaszczyznach bariery. Badania pokazują, że edukacja włączająca wymaga zastosowania w przypadku około 1/5 populacji dzieci szkolnych. Pokazuje to, jakie znaczenie i potrzeba istnieje w społeczeństwie, by prowadzić tego typu zajęcia wśród dzieci szkolnych, wymagających szczególnych potrzeb edukacyjnych.

Aby spełnić warunki niniejszej formy edukacji, niezbędne są specjalistyczne pomoce terapeutyczne, dostosowane do specyficznych dysfunkcji dziecka. Wśród dostępnych artykułów znajdują się programy wspomagające podstawowe umiejętności szkolne związane z nauką matematyki, czy czytania i pisania. A także specjalistyczne narzędzia przeznaczone na zajęcia rewalidacyjne, służące podtrzymaniu mocnych stron dziecka i delikatnej korekcji jego słabszych stron. Pomoce terapeutyczne zawierają również programy wspierające podstawowe narządy zmysłów takie jak: wzrok i słuch. Specjalnie opracowane ćwiczenia znajdują również zastosowanie w szczególnie wymagających chorobach takich jak: autyzm czy ADHD. Właściwe przygotowany program zajęć wraz z prowadzeniem przez doświadczony zespół wspierający, składający się z grona specjalistów w dziedzinie wieloaspektowego rozwoju dziecka, od sprawności fizycznej po umiejętność mowy, towarzyszy uczniowi w codziennych zajęciach, by wykorzystać odpowiednio jego potencjał i niwelować istniejące bariery. Oprócz merytorycznego aspektu zajęć, sale zajęciowe powinny być dostosowane do specyficznych wymagań uczniów niepełnosprawnych. Ogromne znaczenie ma rodzaj mebli i krzeseł, tablic czy nawet wykładzin, które mogą dodatkowo stymulować rozwój dziecka.

Więcej

Podkategorie

 • Programy Multimedialne
 • Czytanie i pisanie

  Prezentujemy Państwu pomoce dedykowane edukacji włączającej uczniów do czytania i pisania. 

  Poniżej znajduje się pełna lista produktów .

 • Logopedia

  Prezentujemy Państwu pomoce dedykowane edukacji włączającej uczniów do poprawnej wymowy. 

  Poniżej znajduje się pełna lista produktów .

 • Matematyka

  Prezentujemy Państwu pomoce dedykowane edukacji włączającej uczniów z trudnościami w nauczaniu matematyki. 

  Poniżej znajduje się pełna lista produktów .

 • Gimnastyka korekcyjna

  Prezentujemy Państwu pomoce dedykowane edukacji włączającej uczniów z wadami postawy i niepełnosprawnością ruchową. 

  Poniżej znajduje się pełna lista produktów .

 • Dojrzałość emocjonalna

  Prezentujemy Państwu pomoce dedykowane edukacji włączającej uczniów z problemami emocjonalnymi. 

  Poniżej znajduje się pełna lista produktów .

 • Terapia dzieci z ADHD

  Prezentujemy Państwu pomoce dedykowane edukacji włączającej uczniów z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD). 

  Poniżej znajduje się pełna lista produktów .

 • Percepcja wzrokowa

  Prezentujemy Państwu pomoce dedykowane edukacji włączającej uczniów z wadami wzroku. 

  Poniżej znajduje się pełna lista produktów .

 • Percepcja słuchowa

  Prezentujemy Państwu pomoce dedykowane edukacji włączającej uczniów z wadami słuchu. 

  Poniżej znajduje się pełna lista produktów .

 • Terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

  Prezentujemy Państwu pomoce dedykowane edukacji włączającej uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera. 

  Poniżej znajduje się pełna lista produktów .

 • Terapia dzieci z upośledzeniem intelektualnym

  Prezentujemy Państwu pomoce dedykowane edukacji włączającej uczniów z upośledzeniem intelektualnym w stopniu słabym i umiarkowanym. 

  Poniżej znajduje się pełna lista produktów .

 • WYPRAWKI PLASTYCZNE DLA DZIECI ZE SPE
 • Uczeń zdolny

  Prezentujemy Państwu pomoce dedykowane rozwijaniu zainteresowań i wspieraniu ucznia zdolnego. 

 • Wyposażenie sal i gabinetów
 • Kolekcje meblowe
 • Krzesła i stoły
 • Dywany i kanapy
 • Tablice

Potrzebujesz konsultacji przy wyborze oferty? Skontaktuj się z Przedstawicielem w Twoim regionie.

Tematyka strony: wyposażenie szkół, wyposażenie przedszkola, pomoce edukacyjne, pomoce dydaktyczne, wyposażenie żłobków i przedszkoli
Kliknij, aby się z nami skontaktować